Kristen helbredelse

Helbredelser på helsemesser

Rapporter med mindst 400 tilfælde af bekræftede helbredelser på helsemesser samt i Helligåndens Klinik, m.v.

Ligeledes tilføjes her de nævnte oplevelser fra artiklen "Helbredelser i Horsens".

Vi fortsætter ikke med at skrive om mange enslydende helbredelser, men vil kun nævne nye bemærkelsesværdige tilfælde. Hvis alle skulle nævnes, var der nok ca. 3000 stk.

I alt er der hermed nævnt ca. 400 mirakuløse helbredelser:


Vi har videregivet 362 personers bekræftelser af mange mirakuløse helbredende virkninger - (alene på helsemesser).

 

Hvis du som læser ønsker at hjælpe andre mennesker med rygproblemer - eller andre sygdomme - til helbredelse, eller hvis du ønsker, at mennesker skal hjælpes til tro på Gud, så opfordrer vi dig indtrængende til at lade disse oplysninger gå videre til bekendte syge m.v. og tilskynd dem til opsøge kristne. 

Februar 2012: Vi har de senere år fortsat opnået mange helbredelser, der ligner de foregående. Medmindre vi oplever nye helbredelser på andre områder end de nævnte, vil vi ikke rapportere dem.

Men i år har vi oplevet rigtig gode resultater med to sygdomstilfælde, som vi ikke tidligere har haft lejlighed til at forsøge helbredelse af, nemlig købemani og Bulimi. Det skete pr. telefon i samtale og betjening på ca. en halv time. Dagen efter oplyste patienten, at begge plager tilsyneladende var helbredt. Trangen til køb var væk, og der var ikke længere uhensigtsmæssig spisning. Vi har dog ikke fået yderligere bekræftelse af resultaterne, da vi ikke længere har kontakt til patienten.